Hip hop

Hip hop obuhvaća ulične plesne stilove koji su se razvili 70-ih godina u New Yorku kao dio hip hop kulture. Izvorno se izvodio na hip-hop glazbu, a razvijao se kroz 4 osnovna stila: break dance, funk, locking i popping. Kroz vrijeme su se razvili podstilovi poznatiji kao: house, waving, threading, tutting, kruming itd. Osnovna karakteristika ovog stila je freestyle – slobodan pokret s naglaskom na izraženu muzikalnost i kreativnost u kretanju. Hip-hop je plesačima omogućio da izvode koreografije na vlastiti način te da sam ples karakterizira upravo izvedba plesača.